אנו מציעים בתחום אבטחת המידע מספר שירותים עיקריים:

  • ביצוע בדיקות חדירות - האם האתר שלך, או מערכת השרתים שלך, אכן מוגנת כראוי? מהם הליקויים במערכת ומה יש לשפר על מנת להבטיח את פעילות המערכת הסדירה?
  • ביצוע בדיקות והגשת דו"ח מפורט בסיום כל עבודת בדיקות חדירות ואישור לאחר מכן, במידה ובוצעו התיקונים המומלצים. כן כן ביצוע מעקב תקופתי למניעת ירידה ברמת האבטחה שהוגדרה.
  • הערכת נזקים וחוות דעת מקצועית - במידה ואירע אירוע אבטחה, בדיקת המצב לאחר האירוע, דו"ח תיאור המצב, וחוות דעת המלווה בתצהיר משפטי על האירוע.
  • תכנון ארכיטקטורה מלאה של מערכת אבטחה - צוות מיוחד עם תעודות הסמכה בינלאומיות יתכנן ויבצע ארכיטקטורת אבטחה מלאה, משלב "אפס", ועד מסירת המערכת מוכנה לעבודה ולבדיקות חיצוניות בלתי תלויות.


להצעה פנה אלינו